Uitleg

Geschiedenis van Het Spelenboek

Vanaf 1985 organiseert Tweehek Recreatie computer-vakantie-kampen voor kinderen. De begeleiders bij deze kampen waren heel erg goed in programmeren en konden dat ook heel behoorlijk overbrengen op de kinderen. Maar spelactiviteiten organiseren viel voor deze nerds wat tegen maar met goede spelbeschrijvingen en wat trainingen kwamen ze een heel eind. Deze beschrijvingen werden netjes uitgetypt en geprint. Leiders wisselden hun activiteiten met elkaar uit door hun stapeltjes beschrijvingen door een kopieerapparaat te trekken. De voorheen overzichtelijke stapeltjes werden al snel onoverzichtelijk.

In 1988 voegden Arie Nieuwerf en Freek Hensing al deze stapels bij hun eigen aanzienlijke verzameling en brachten orde in de chaos door de spelen te categoriseren en de beschrijvingen te vereenvoudigen. Dit eerste Spelenboek werd met een floppy disk verspreidt onder de begeleiders, updates werden op verzoek gedeeld. Begeleiders voegden daarop nieuwe spelen toe aan hun eigen floppy maar lieten vaak na deze bij Freek en Arie in te leveren: er ontstonden verschillende versies van Het Spelenboek.

In 1995 verzamelden Tiebolt van der Linden, Marja Oosterveld en Rembert Oldenboom zo veel mogelijk versies van Het Spelenboek en werkte het Spelenboek om tot witte, losbladige ordnermappen die tijdens activiteiten zeer intensief werden gebruikt. Ook deze mappen zijn verspreid onder de begeleiders van Tweehek Recreatie maar kopieën blijken ook bij verscheidene andere organisaties terechtgekomen te zijn. Rembert kwam tot zijn verrassing in 2017 een kopie tegen bij een heel andere organisatie - de ordnermap was nu rood.

In 2000 werd een Spelenboek-mailinglist gestart en gelijktijdig werden de documenten van dit Spelenboek door met name Tiebolt omgewerkt tot een Internet-versie. Het Spelenboek kon nu online worden geraadpleegd en zelfs worden aangevuld. Daarnaast was Het Spelenboek eenvoudig te downloaden naar een Palm PDA, een heel populaire handheld computer in deze tijd, qua formaat vergelijkbaar met een kleine smartphone denk aan een simpele smartphone met een zwart-wit schermpje. Dit bleek een uitkomst: altijd Het Spelenboek op zak.

In 2006 werd de Spelenboekwebsite omgezet naar een wiki-formaat waardoor eenieder heel simpel spelen kon wijzigen en toevoegen. Zo'n 600 geregistreerde gebruikers maakten gebruik van Het Spelenboek.

Begin 2013 viel het ook een groep spammers op dat er eenvoudig informatie kon worden gewijzigd en toegevoegd aan Het Spelenboek. In een paar maandent tijd was Het Spelenboek onbruikbaar geworden. Daarop werd de website uitgeschakeld. Hierop is gepoogd Het Spelenboek onder te brengen bij Tweehek Recreatie, de organisatie waar Het Spelenboek in feite is ontstaan. Helaas Tweehek geen belangstelling en er meldde zich verder niemand om het initiatief over te nemen.

In de jaren hierna klonk af en toe wel de roep om een terugkeer van Het Spelenboek maar de echte noodzaak ontbrak. Immers, grote delen van de inhoud waren overgenomen door vele andere websites, zoals onder meer het Scouting Spelenboek. Zelfs spelfouten in Het Spelenboek werden soms integraal overgenomen. Desondanks werd de roep om Het Spelenboek terug te laten keren steeds luider waarbij men - de meer ervaren spelbegeleider - vooral zocht naar heel summiere beschrijvingen en veel kruisverwijzingen.

Eind 2019 zag Rembert het opnieuw lanceren van Het Spelenboek als een mooi project dat hem de mogelijkheid bood veel ervaring op te doen met een nieuw webframework. Dit project werd afgerond in januari 2020.

Categorisering

Spelen kunnen op verschillende manieren worden gecategoriseerd. Via de categorieën kan eenvoudig een overzicht worden verkregen van andere activiteiten in die categorie.

classDiagram Spel --> Moment Spel --> Typering Spel --> Doelgroep Spel --> Locatie Spel --> Duur Spel --> Aantal Moment : Wanneer speel je? Typering: Wat voor soort? Doelgroep: Voor wie? Locatie: Waar speel je? Duur: Hoe lang? Aantal: Aantal spelers?

Doelgroepen

 • Kleuters: tot 6 jaar
 • Kinderen: van 5 tot 11 jaar
 • Pre-pubers: van 10 tot 14 jaar
 • Pubers: van 13 tot 16 jaar
 • Jongeren: van 15 tot 27 jaar
 • Volwassenen: van 25 tot 55 jaar
 • Senioren: van 50 tot 70 jaar
 • Ouderen: vanaf 65 jaar

De leeftijdsgroepen zijn een indicatie.

Wie gebruiken Het Spelenboek?

Dit weten we niet precies. We hebben van enkele organisaties wel terugkoppeling gekregen, én we hebben gezien dat spellen uit Het Spelenboek werden overgenomen naar andere spellen-websites, soms zelfs met onze soms heel kromme beschrijving of onbedoelde spelfouten.

 • Enkele jeugdkamp-organisaties
 • Enkele jeugdhulpverleningsorganisaties
 • Een jeugdorkest
 • Vele scholen
 • Vele buurthuizen
 • Enkele kinderopvangorganisaties
 • Een aantal scouting groepen in Nederland en zelfs een in de VS
 • Het online spelenboek van Scouting Nederland bleek verrijkt met de mediawiki-versie van dit spelenboek
 • Een groep begeleiders bij YMCA Nederland

Daarnaast blijken een aantal individuele recreatiebegeleiders, groepsleiders, ouders enz. gebruik te maken van een versie van het Spelenboek, voor familie activiteiten, verjaardagen, feest- en sportdagen enz.

Disclaimer

In het kort: je bent zelf verantwoordelijk voor wat je doet met de informatie op deze website.

De opzet en inhoud van deze website is zoals die is. Er staan ongetwijfeld fouten, onjuistheden, miskleunen en andere rariteiten in. In geen geval kunnen beheerders, bijdragers enz. verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze website of door het gebruik van informatie verkregen via deze website. Het is wel fijn wanneer fouten, onjuistheden, miskleunen of andere rariteiten even worden gemeld via het contactformulier zodat de website kan worden verbeterd - er wordt geen enkele garantie gegeven hoe snel dit verbeteren gebeurt en of dit überhaupt al gebeurt.

Het Spelenboek pretendeert niet de autoriteit te zijn voor spelbeschrijvingen, spelregels etc.

Daar waar mogelijk worden de bronnen vermeldt die zijn gebruikt bij het samenstellen van de teksten op deze website waarbij gestreefd is zo goed mogelijk te voldoen aan de gebruiksvoorwaarden als op dat moment bepaald op de betreffende websites. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, neem dan even contact op via het contactformulier. Het Spelenboek heeft geen invloed op de inhoud van websites waarnaar deze linkvermeldingen verwijzen.

Intellectueel eigendomsrecht

Naamsvermelding 4.0 Internationaal

Het Spelenboek valt onder deze licentie, tenzij anders aangegeven op de betreffende pagina.

Dit betekent dat je iedere spelbeschrijving mag gebruiken en aanpassen en dat je deze zelfs mag printen en uitdelen. Ook mag je deze op je eigen website zetten. Fijn als je er dan een verwijzing naar deze website bij zet! Ook fijn als jij je verbeteringen en suggesties aan Het Spelenboek laat weten. Dan kunnen anderen er ook profijt van hebben.

Volgens de auteurswet ligt het auteursrecht van Het Spelenboek bij de moderator, Rembert Oldenboom. Daarnaast is bij vele documenten sprake van zng. ‘oude rechten’. Deze liggen bij diegenen die de spelomschrijvingen oorspronkelijk hebben geschreven dan wel aangepast. We weten niet wie deze oude rechten bezitten, wel weten we dat de mensen die hieronder bij ‘Dankwoord’ worden genoemd vele bijdragen hebben geleverd aan het boek.

De meeste spelen zijn niet door de instuurders en moderatoren zelf verzonnen, die spelen bestonden allang. Wel zijn ze gemodereerd en mogelijk zelfs helemaal herschreven voor Het Spelenboek. We gaan ervan uit dat Het Spelenboek hiermee geen auteursrechten schendt. Mocht dit wel het geval zijn, laat het dan even weten.

Wanneer je materiaal instuurt voor plaatsing op Het Spelenboek dan gaan we ervan uit dat je daartoe ook het recht hebt. In het algemeen is dat het geval wanneer

 • Je het materiaal zelf geschreven hebt of anderszins gecreëerd
 • Het materiaal in het publiek domein is, dus vrij van auteursrechten
 • Het materiaal onder een soortgelijke licentie is vrijgegeven
 • Het materiaal is vrijgegeven onder voorwaarde van bronvermeling

Wanneer je een bijdrage instuurt dan ga je ermee accoord dat jouw bijdrage gepubliceerd wordt onder bovengenoemde licentie.

AVG, privacy, cookies etc.

De website van Het Spelenboek maakt geen gebruik van cookies om gebruikers te identificeren. Voor het goed functioneren van de website wordt wel gebruikt van sessie-cookies. Deze worden gebruikt voor het aanvinken van bekeken pagina's alsook voor het onthouden van de laatste zoekopdracht. Na afloop van de sessie vervalt deze informatie.

Bij het gebruik van het contact-formulier wordt gebruikt gemaakt van Google Forms. De verzonden data wordt opgeslagen in een Google spreadsheet en daarvandaan doorgestuurd naar de moderatoren van Het Spelenboek. Voor dit hele Google verhaal geldt het privacybeleid van Google.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van het contactformulier dan wordt de formulierdata opgeslagen in een Google gegevensblad binnen het Google-Drive account van Het Spelenboek. Hierop is de Google privacyverklaring van toepassing. Uw naam kan worden geplaatst op deze pagina onder het kopje Dankwoord.

Techniek

Het Spelenboek is gerealiseerd met het Hugo website-framework op basis van het Hugo Learn Theme + fix #355. Dit thema is gebaseerd op het Grav Learn Theme. Als beheersysteem wordt gebruik gemaakt van GitHub en Forestry.

De hosting is gerealiseerd bij Vimexx en wordt verzorgd door het IT bedrijf van Rembert, Floating Point.

Voor de afhandeling van het contactformulier wordt gebruik gemaakt van een oplossing ontwikkeld door Rembert op basis van reCaptcha V3. De emails worden doorgezet naar zowel het emailadres van Rembert als het Gmail-account van Het Spelenboek.

Adverteren

Informeer bij Rembert, rembert@floating-point.nl.

Dankwoord

Dit Spelenboek kon worden gerealiseerd dankzij bijdragen van onder meer:

 • Abel Schildwacht
 • Alfons van Daele
 • André Mulder
 • Andrea Roorda
 • Arie Niewerf
 • Arjan Sikkema
 • Arnoud Venema
 • Bas Versluis
 • Bettina
 • Chris Hayes
 • Daisy Luiten
 • Daniël Kropveld
 • Erica van de Westelaken
 • Fabian Kempers
 • Floor Wijnands
 • Freek Hensing
 • Gerjo Buitenhuis
 • Greetje van Treeck
 • Ischa Bijl
 • Jennifer van Essen
 • Jimmer Batstra
 • Joris Verboven
 • Juerd Waalboer
 • Kirsten S.
 • Lennart Rijks
 • Liby Wielens-Hamelink
 • Luc en Djavo Sesselle
 • Luuk van Bijleveld
 • M. Fokkens
 • Marcel van Delft
 • Marja Oosterveld
 • Michael van der Zel
 • Nick Akkersma
 • Peter van ‘t Ooster
 • Rein Velt
 • Rembert Oldenboom
 • Robert van Vliet
 • Robbert Wethmar
 • Santino
 • Sijtze Roorda
 • Sineke Janssen
 • Teun Docter
 • Tiebolt van der Linden
 • Wendy Schoon
 • Winanda van Bladel
 • en de mensen die anoniem een bijdrage hebben ingestuurd.

Heb jij ook bijgedragen maar je naam staat niet in dit lijstje? Neem dan even contact op.

Info voor editors

Pagina's op de site bestaan uit twee delen: front-matter en content. Het front-matter-blok bevat wat meta-data zoals de titel. Dit blok begint en eindigt met ‘+++’.

Front matter

+++
title = "<Naam van spel>"
date = "<ISO datum/tijd>"
aka = ["<andere naam van spel>","<andere naam van spel>",...]
doelgroepen = ["<doelgroep1>","<doelgroep2>",...]
momenten = ["<moment1>","<moment2>",...]
typering = ["<typering1>","<typering2>",...]
locaties = ["<locatie1>","<locatie2>",...]
spelduur = ["<spelduur1>","<spelduur2>",...]
aantallen = ["<aantal1>","<aantal2>",...]
keywords = ["<linkkeyword1>","<linkkeyword2>",...]
bron = [
  [<titel>,<url>],
  [<titel>,<url>],
  ...
]
 • Wanneer een spel onder meerdere namen bekend is, vermeld die dan bij het veld aka.
 • Wanneer spelen variaties zijn van elkaar, zorg er dan voor dat beiden dezelfde sleutel hebben bij het veld keywords.
 • Gebruik bij de velden doelgroepen, momenten, typeringen, locaties, spelduur en aantallen in principe geen andere waardes dan onder Indexen genoemd.
 • Wanneer je een spelomschrijving van een andere website, dan kun je die noemen bij bron. Ook wanneer je kleine tekstuele wijzigingen hebt doorgevoerd is een bron benoemen fijn. Beschrijf je een spel helemaal in eigen woorden dan is niet nodig om een bron te benoemen. De url noemen is niet verplicht.

Content

Het content-gedeelte maakt gebruik van de Markdown-syntax.

In spelomschrijvingen kunnen gekleurde blokken worden opgenomen. Het formaat is:

{{% notice bloktype %}}
Je tekst hier
{{% /notice %}}

Met als mogelijke bloktypes:

 • achtergrond
 • opmerking
 • tip
 • variatie
 • waarschuwing

Verwijzingen naar andere documenten kan op basis van de bestandsnaam (zonder .md):

[Blindemannetje]({{/*< relfef "blindemannetje" >*/}})