Ratten en raven

Verdeel de deelnemers in twee even grote groepen. De ene groep zijn de Ratten, de andere de Raven. Beide groepen gaan op een lijn tegenover elkaar staan. De verteller begin nu een verhaal te vertellen over ratten en raven. Als de verteller het woord Ratten uitspreekt moeten de raven zo snel mogelijk naar hun achterlijn zien te komen terwijl de ratten proberen zoveel mogelijk raven te tikken. Iedere getikte speler hoort nu bij de ratten. Als de verteller Raven zegt worden de rollen omgedraaid.

Bij dit spel is de kans op botsinkjes groot, vooral als de woorden ratten en raven vlak na elkaar komen.