Zip zap

Variaties hierop: [[Stoelen wissel]], [[Zip zap boink]] Iedereen gaat in een kring zitten en een begeleider staat in het midden. Zodra hij naar iemand wijst en zegt ‘Zip!', dan moet die speler de naam van de persoon rechts van hem noemen voordat de begeleider tot tien heeft geteld. Zegt de begeleider echter ‘Zap!', dan moet de speler de naam van de persoon links van hem noemen. Iedereen die de verkeerde naam noemt, of te langzaam is, die is ‘af’ en gaat bij de begeleider in de kring zitten. Er mogen maar twee deelnemers bij de begeleider zitten. Komt er een derde, dan mag de eerste weer terug in de kring. Deze gaat dan zitten op de plek waar de derde zat.

Iedereen gaat in een kring zitten, de persoon die begint houdt zijn beide handen tegen elkaar, wanneer hij “zip” zegt, wijst hij met zijn handen naar de persoon links of rechts van hem. Die persoon die aangewezen wordt, gaat verder. Wanneer iemand “zap” zegt, wijst die persoon met beide handen naar iemand in de kring die niet naast hem zit. Om het spel moeilijker te maken kan je ook “boink” zeggen. Wanneer je dat zegt, hou je je twee handen open voor je, in de richting van de persoon die je aangewezen had. Wanneer iemand een fout maakt, valt die persoon af. Dit spel vraagt enorm veel concentratie…